Η ΙΒΜ ηγέτιδα του Hybrid Cloud

Microsoft: Τέρμα Στην Ετήσια Συνδρομή Για Τους Προγραμματιστές

Η IBM πρόσφατα ανακοίνωσε ότι η Forrester Research και η Synergy Research ανακήρυξαν την IBM ηγέτιδα του Hybrid Cloud.

Πιο συγκεκριμένα, η Forrester Research, στην τελευταία της έκθεση “Wave™ report”, ανακήρυξε την IBM ηγέτιδα στις λύσεις hybrid cloud. Η Forrester ανέλυσε και βαθμολόγησε πληθώρα λύσεων hybrid cloud και αναγνώρισε την IBM, τόσο ως «ηγέτιδα» όσο και ως «σημαντικό πάροχο λογισμικού».

Τα 32 κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην Έκθεση είναι σχεδιασμένα, ώστε να βοηθούν τους επαγγελματίες των υποδομών και λειτουργιών να επιλέγουν τον σωστό εταίρο για τις ανάγκες τους στη διαχείριση hybrid cloud, στις οποίες περιλαμβάνεται η προσφορά προς τους developers μιας πλούσιας βιβλιοθήκης με υποδείγματα (templates) εφαρμογών και υποδομών, APIs, καθώς και επιλογές πολλαπλών δημόσιων και ιδιωτικών clouds. (Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά την εν λόγω ανακοίνωση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/48828.wss)

Επιπρόσθετα, ο οίκος ανάλυσης Synergy Research ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει την IBM ως την εταιρεία με τις κορυφαίες επιδόσεις και ως ηγέτιδα του private και hybrid cloud για το 2015. Η πρόσφατη ανάλυση της παγκόσμιας αγοράς cloud 1 έδειξε ότι η συνολική δαπάνη σε υποδομές υλικού και λογισμικού για την ανάπτυξη του cloud ξεπέρασε τα 60 δισ. δολάρια παγκοσμίως, ενώ η δαπάνη για υπηρεσίες δημόσιου, ιδιωτικού και hybrid cloud ξεπέρασε τα 50 δισ. δολάρια. H αγορά υπηρεσιών δημόσιου και ιδιωτικού cloud συνεχίζει να αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό ο οποίος εκτιμάται σε 45% κατ’ έτος.

Τα ευρήματα της Synergy Research’s σχετικά με τους τομείς Infrastructure-as-a-ServicePlatform-as-a-Service, και υβριδικού και ιδιωτικού cloud, επιβεβαιώνουν ξεκάθαρα τη θέση της IBM ως μιας από τις ηγέτιδες της αγοράς του cloud. Η χρήση υβριδικών και ιδιωτικών clouds εξακολουθεί να καταγράφει αυξανόμενη δυναμική, επειδή αυτά προσφέρουν στις επιχειρήσεις ολοκληρωμένο έλεγχο των δεδομένων τους, βελτιωμένες επιδόσεις και αποδόσεις όσον αφορά τις εφαρμογές, καθώς και ενισχυμένη συνεργασιμότητα, ενώ παράλληλα τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται κεντρικά τα IT περιβάλλοντα τους. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις δεν μειώνουν μόνο τα σχετικά κόστη, αλλά επιπλέον επιτυγχάνουν μεγαλύτερες αποδόσεις. (Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά την εν λόγω ανακοίνωση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/48829.wss)

Οι λύσεις  IBM Cloud προσφέρουν γρήγορη, εύκολη και αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιου, ιδιωτικού και hybrid cloud, ώστε να βοηθήσουν το ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Το IBM Cloud είναι μια αναπτυσσόμενη συλλογή υπηρεσιών που περιλαμβάνει αναλυτικά εργαλεία, εφαρμογές για περιβάλλον κινητών επικοινωνιών, δικτύωση, αποθήκευση, Internet of Things και cognitive computing. Με περισσότερα από 40 παγκόσμια cloud data centers, η IBM βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται με ασφάλεια τα δεδομένα τους και να βελτιώνουν την αξιοποίησή τους, οπουδήποτε κι αν αυτά είναι αποθηκευμένα.

Επιπλέον, η IBM προσφέρει αναλυτική και ευρεία υποστήριξη, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να υλοποιήσουν, να διαχειριστούν και να επεκτείνουν πολλαπλές πλατφόρμες ιδιωτικού, δημόσιου και hybrid cloud. Αυτές οι βελτιστοποιημένες και ασφαλείς πλατφόρμες  επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν – με αυξημένη ταχύτητα, με καλύτερη στόχευση και με μεγαλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης – υπηρεσίες που τους διαφοροποιούν στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.

Παράλληλα στην Ελλάδα, η IBM παρέχει λύσεις που επιτρέπουν στους developers να χτίσουν και να τρέξουν εφαρμογές σε πολλαπλά clouds, καθώς και λύσεις για την ανάπτυξη, διαχείριση και αυτοματοποίηση hybrid clouds. Αυτές οι παγκόσμιας κλίμακας λύσεις και η σχετική τεχνογνωσία συνδυάζονται με τις τοπικές επενδύσεις της ΙΒΜ Ελλάδος σε cloud υποδομές και στις δεξιότητες των ανθρώπων της.

Συγκεκριμένα, η IBM Ελλάδος ολοκλήρωσε τον εκσυγχρονισμό του ιδιόκτητου data center που διαθέτει στην χώρα, από το οποίο παρέχει εξειδικευμένες και πλήρως παραμετροποιήσιμες υπηρεσίες Cloud & Managed Services στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο τομέας των υπηρεσιών της ΙΒΜ διαθέτει Ελληνες επαγγελματίες με εξειδικευμένες δεξιότητες στις εν λόγω περιοχές με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών υποστήριξης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των επιχειρήσεων επί 24ωρου βάσεως.

Με αυτό τον τρόπο, βοηθά στη μείωση των απαιτούμενων επενδύσεων σε εξοπλισμό πληροφορικής και την απρόσκοπτη χρήση των αντίστοιχων υπηρεσιών για τον επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών λειτουργιών των πελατών της και την επίτευξη ηγετικής θέσης στους τομείς δραστηριοποίησής τους μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Σχετικά νέα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Σας ενδιαφέρει το μέλλον της τεχνολογίας;

Επισκεφτείτε το XBLOG.GR για να μείνετε ενημερωμένοι.