Η Intel Φέρνει Τα Οφέλη Του Cloud Σε Περισσότερες Επιχειρήσεις

Η Intel Φέρνει Τα Οφέλη Του Cloud Σε Περισσότερες Επιχειρήσεις

H Intel Corporation ανακοίνωσε την πρωτοβουλία Intel® Cloud for All, η οποία επιταχύνει την υιοθέτηση του cloud, καθιστώντας τις δημόσιες, ιδιωτικές και υβριδικές λύσεις cloud, πιο εύκολες στη σύσταση. Μέσω μιας σειράς επενδύσεων και συνεργασιών στο πλαίσιο του οικοσυστήματος cloud software, η Intel πιστεύει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τα οφέλη του cloud, παρέχοντας νέες δυνατότητες και ψηφιακές υπηρεσίες, οδηγώντας στη σύσταση δεκάδων χιλιάδων νέων clouds.

Παρότι η πρωτοβουλία Intel Cloud for All είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την ενίσχυση των clouds κάθε μεγέθους και τύπου, η υιοθέτηση του cloud σε επίπεδο μεγάλων επιχειρήσεων έχει περιοριστεί εξαιτίας της πολυπλοκότητας, της απουσίας κλιμάκωσης και κενά, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του open source σε επίπεδο enterprise. Αναιρώντας αυτά τα εμπόδια, ανοίγει ο δρόμος για τις επιχειρήσεις, για σύσταση υποδομών cloud με υψηλό επίπεδο βελτιστοποίησης και κλιμάκωσης, μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η παροχή νέων υπηρεσιών με πιο αποδοτικό τρόπο.

«Το cloud έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της οικονομίας ψηφιακών υπηρεσιών και έχει αποφέρει τεράστια καινοτομία και επιχειρηματική ανάπτυξη, ωστόσο η εκτενής υιοθέτηση σε επίπεδο enterprise δεν συντελείται με επαρκώς γρήγορους ρυθμούς,» δήλωσε η Diane Bryant, senior vice president and general manager – Intel Data Center Group. «Πιστεύουμε ότι, μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας θα επιτρέψουμε στους πελάτες μας να πραγματώσουν τα οφέλη και τις καινοτομίες που θα κερδηθούν από τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες στο cloud computing.»

Ξεκλειδώνοντας το επόμενο κύμα των εγκαταστάσεων cloud

Οι καταναλωτικές υπηρεσίες, που παρέχουν μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud, έχουν πρωτοστατήσει στο πρώτο κύμα της υιοθέτησης του cloud, αντιστοιχώντας στο 75% της παρούσας χρήσης cloud. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών, οι ευκαιρίες που θα προκύψουν από το Internet of Things και τα big data analytics, θα καταστούν οι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης του cloud στις μεγάλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς IDC, οι οργανισμοί θα δαπανήσουν επιπλέον $142,8 δισεκατομμύρια σε υποδομές, τόσο δημοσίων, όσο και ιδιωτικών περιβαλλόντων cloud, εντός της επόμενης τριετίας (2016-2018), προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματική αποδοτικότητα και ευελιξία­­1.

Το Intel Cloud for All initiative θα εστιάσει σε τρεις βασικές περιοχές, έτσι ώστε να επιταχύνει τις συστάσεις νέων clouds και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν τα μέγιστα από τις δικές τους υποδομές cloud:

  • Επένδυση στο οικοσύστημα, με στόχο την επιτάχυνση των λύσεων επιπέδου enterprise, καθώς και εύκολων στην εγκατάσταση, υποδομών software defined (SDI).
  • Βελτιστοποίηση λύσεων SDI προκειμένου να αποδοθούν υψηλής αποδοτικότητας clouds για ένα μεγάλο φάσμα φορτίων εργασίας, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων της πλατφόρμας Intel και,
  • Ευθυγράμμιση της βιομηχανίας και επαφή με την κοινότητα, μέσω ανοικτών βιομηχανικών προτύπων, λύσεων και διόδων στην αγορά, για την επιτάχυνση των συστάσεων cloud.

Νέα συνεργασία με τη Rackspace*

Βασικό ρόλο σε αυτή την πρωτοβουλία διαδραματίζει η νέα συνεργασία με τη Rackspace*, όπως ανακοινώνει η Intel, εταιρεία συνιδρυτική και επικεφαλής του OpenStack*, της κυρίαρχης πλατφόρμας cloud, ανοικτού κώδικα. H Intel και η Rackspace θα ιδρύσουν το OpenStack Innovation Center (Κέντρο Καινοτομίας OpenStack), με στόχο την προώθηση των χαρακτηριστικών enterprise και την κλιμάκωση των βελτιστοποιήσεων, εντός του πηγαίου κώδικα OpenStack.

Το OpenStack Innovation Center θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο, παγκοσμίως, OpenStack developer cloud, αποτελούμενο από δύο clusters των 1.000 nodes, το οποίο θα διατεθεί στην κοινότητα του OpenStack, με στόχο την υποστήριξη προηγμένων, μεγάλης κλίμακας δοκιμών της απόδοσης, του κώδικα και των νέων χαρακτηριστικών του OpenStack. Αυτοί οι δοκιμαστικοί clusters αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Οι εταιρείες θα εστιάσουν, επίσης, στη διάθεση νέων χαρακτηριστικών enterprise και βελτιστοποιήσεις, ευθυγραμμισμένες με το OpenStack Enterprise Working Group και τις προτεραιότητες της κοινότητας. Νέα courseware modules θα είναι επίσης διαθέσιμα και θα αυξήσουν τον αριθμό των ενεργά συμμετεχόντων developers ανοικτού κώδικα, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επιτυχία της κοινότητας.

1 IDC Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, πρόγνωση αγοράς, Ιούλιος 2015.

Σχετικά νέα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Σας ενδιαφέρει το μέλλον της τεχνολογίας;

Επισκεφτείτε το XBLOG.GR για να μείνετε ενημερωμένοι.