Ο OTE Θέλει Να Εξαγοράσει Τη NOVA

Ο OTE Θέλει Να Εξαγοράσει Τη NOVA

NOVA

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ) ανακοίνωσε το ενδιαφέρον του για την εξαγορά της NOVA που κατέχει ο όμιλος Forthnet.

Η μη δεσμευτική προσφορά που κατέθεσε ο ΟΤΕ είναι εντός εύρους 250-300 εκατ. ευρώ, προσαρμοζόμενη ανάλογα με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις δανειακές υποχρεώσεις (debt free/cash free basis) της εξαγοραζόμενης δραστηριότητας. Αν τελικά τα βρουν οι δύο εταιρίες την υπόθεση θα την αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές για να πουν το τελικό «ναι» ή το «όχι» για να ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί η εξαγορά. Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ ενεργεί η Barclays.

Ο OTE τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης προσφέροντας το OTE TV σε ανταγωνιστική τιμή. Για αυτό το λόγο ο Οργανισμός εκτιμά ότι η επιδιωκόμενη συμφωνία θα είναι συμφέρουσα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και συνάδει με τη στρατηγική του Ομίλου.

[showhide type=”pressrelease”]

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ή Εταιρεία) ανακοινώνει ότι, κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό του Συμβούλιο, κατέθεσε μη δεσμευτική προσφορά στην εταιρεία FORTHNET για την εξαγορά της δραστηριότητας της συνδρομητικής τηλεόρασης της NOVA.

Ο ΟΤΕ δραστηριοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης και αναγνωρίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας προς όφελος των καταναλωτών. Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι η επιδιωκόμενη συμφωνία θα είναι συμφέρουσα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και συνάδει με τη στρατηγική του Ομίλου.

Η μη δεσμευτική προσφορά που κατέθεσε ο ΟΤΕ είναι εντός εύρους 250-300 εκατ. ευρώ, προσαρμοζόμενη ανάλογα με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις δανειακές υποχρεώσεις (debt free/cash free basis) της εξαγοραζόμενης δραστηριότητας. Σε περίπτωση που επέλθει συμφωνία, αυτή θα τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ ενεργεί η Barclays.

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα άρθρα 10 και 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

[/showhide]

Σχετικά νέα

1 Response

  1. Εάν δεν φοβόταν να χάσει την κυριαρχία του, κάτι που ήδη συμβαίνει, δεν θα έδινε μεγάλο όγκο χρημάτων όπως έκανε πρόσφατα και για το NBCUniversal και όπως θέλει να κάνει και με την Nova. Έχει πέσει στην αγορά και προσπαθεί να φτάσει στην κυρίαρχη θέση του μονοπωλίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Σας ενδιαφέρει το μέλλον της τεχνολογίας;

Επισκεφτείτε το XBLOG.GR για να μείνετε ενημερωμένοι.